НОВИНИ 2017г.
  
СУИЦИДНО ПОВЕДЕНИЕ ПРИ ПОДРАСТВАЩИ И МЛАДЕЖИ:
информация и обучение на ученици и юноши

“Самоубийството е вечно решение на това, което най- често не е нищо повече от временен проблем.”

 • Всяка година в света умират около един милион души, жертва на самоубийство;
 • Приблизително 3000 души извършват самоубийство всеки ден;
 • На всеки 40 секунди, някъде по света, един човек извършва самоубийство; 
 • На всеки 3 секунди, един човек прави опит за самоубийство; За всяко извършено самоубийство има 20 опита;
 • 30-40% от смъртните случаи, следствие на самоубийство са предшествани от опит за самоубийство;
 • Самоубийството е втората водеща причина за смърт при младите хора на възраст между 15 и 29 години, след пътните катастрофите;
 • Годишно, самоубийството взема повече жертви, отколкото всички въоръжени конфликти взети заедно;
 • Всяко самоубийство засяга и оказва пряко въздействие върху поне 6 човека-  роднини,  приятели, партньори.

 

Защо юношите са изложени на по-висок риск от самоубийство?

Юношеството е уникална и неповторима фаза от живота, характеризираща се с големи промени от емоционално и поведенческо естество. “Състоянието на онези, които застават пред живота, далеч не е лесно: усилието при растежа е забележително, защото неуспехите са непрекъснати, защото несигурността надделява над сигурността, защото дълбокият дискомфорт присъства винаги, дори и често да е необясним. Няма "нормално"  юношество, което да премине без затруднения  пътя  си на развитие. Състоянието на дискомфорт е обичайно за цялото поколение, което се отваря към живота и застава лице в лице с него. " (А. К. Моро)
Юношеството се отличава с тенденция към независимост и прекарване на много време с връстници. Този етап от живота води също до промени в настроението и отношението към родителите, някои тийнейджъри не искат да приемат физическата трансформация и се опитват да останат деца толкова дълго, колкото е възможно. Юношата трябва да работи върху нова идентичност, всеки един има задачата за самоопознаване и разбиране на това какво иска да постигне в живота.
Всички тези промени водят до проблеми в междуличностните отношения, както в семейството, така и с връстниците,  до неспособност за справяне с житейските проблеми  поради липса на опит, до разочарования от несподелена любов, академични неуспехи и редица други проблеми,  които могат да подтикнат младия човек към злоупотреба с алкохол или наркотици, да го доведат до депресия или  до самонараняване.

Познаването на рисковите фактори и предупредителните знаци, може да помогне за откриването и предотвратяването на суицидното поведение.     

Повечето хора, които мислят за извършване на самоубийство, не искат наистина да умрат, а искат да се освободят от емоционалното, психическо и/ или физическо страданието и от неприемливите обстоятелства в своя живот. Ето защо те почти винаги живеят в постоянно колебание между причините да живеят и причините да умрат и суицидното поведение е единствената алтернатива, която виждат.
Самоубийството на пръв поглед изглежда като постоянно решение на интензивна, емоционална, психическа и/ или физическа болка или решение за разрушителни междуличностни взаимоотношения. Въпреки че може да изглежда така, най- често отчаянието, болката и празнотата са временни, а не постоянни състояния.
Самоубийството може да се дължи на внезапен импулсивен акт или на много внимателно планиране. Импулсивността, необходима за действието, също не се запазва безкрайно.

В заключение, всички състояния, водещи до саморазрушително поведение са временни, а не е трайни явления. Точно поради непостоянния характер на тези чувства, в повечето случай самоубийството може да бъде предотвратено с навременна намеса и помощ.

 

За да научите повече, кликнете тук.

   

 

 

 

 

 

СУИЦИДОПРЕВЕНЦИЯ:
Ръководство за учители и училищен персонал
  

Самоубийството - превенция и контрол.
                                                 Опити за самоубийство - превенция и контрол.
                                                 Комуникация в медиите.
                                                 Информационни услуги.

 

         Самоубийството е сложно явление, което е привличало през вековете вниманието на философи, теолози, лекари, социолози и хора на изкуството. Според френския философ Албер Камю в Митът за Сизиф, самоубийството е единствения сериозен философски проблем.
         Явлението е сериозен проблем на общественото здраве и изисква нашето внимание; но неговото предотвратяване и управление, за съжаление, не са лесно осъществими. Състоянието на научните изследвания показва, че предотвратяването на самоубийство, въпреки че е възможно, изисква редица интервенции, целящи да обхванат както лечение на умствените нарушения от ранна възраст, така и контрол над рисковите фактори на заобикалящата среда, чрез внимателно информиране на населението. Разпространението на информация и сенсибилизирането, са съществени елементи за успеха на програмите за суицидопревенция.

         През 1999 г. OMS стартира SUPRE, инициатива в световен мащаб за превенция на самоубийствата. Този документ, неразделна част от SUPRE, е адресиран към специфични социални и професионални групи, които са от особено значение за суицидопревенцията. Той е звено, в една дълга и разнообразна верига с участието на широк кръг от хора и групи, включително здравни специалисти, педагози, социални институции, правителства, законодатели,  правоприлагащите органи, семейства и общности.

 

РЕСУРС ЗА УЧИТЕЛИ И ДРУГ УЧИЛИЩЕН ПЕРСОНАЛ

         В света, самоубийството е сред първите пет причини за смъртност във  възрастовата група между 15 и 19 години. В много страни тя е първата или втората водеща причина за смърт сред момчетата и момичетата в тази възрастова група. Затовасуицидопревенция сред децата и юношите има основен приоритет. Тъй като в много страни и региони, повечето от хората в тази възрастова група посещават училище, то изглежда най- подходящото място за разработване на превантивни мерки. 
         Този документ е насочен предимно към преподаватели и други служители в училищата, като съветници, лекари, медицински сестри, социални работници и членове на училищни настоятелства. Въпреки това, дори и професионалистите в сферата на здравеопазването и други заинтересовани групи от програми за суицидопревенция, ще намерят тази информация за полезна. В документа, освен че се описва накратко размера на суицидното поведение в юношеска възраст, започвайки  от представянето на главните рискови и превантивни фактори, които са в основата, предлага някои критерии за идентифициране на рискови ситуации и модели на поведение за справяне със ситуации, в които има опит за самоубийство или самоубийство в училищната общност.
         В момента, самоубийството сред децата на възраст под 15 години не е обичайно
явление. По-голямата част от самоубийствата сред децата до 14-годишна е вероятно да се осъществи в най-ранния етап на юношеството, а явлението е още по-рядко преди 12 годишна възраст.
         Въпреки това, в някои страни се отчита тревожно нарастване на самоубийствата сред децата на възраст под 15 години, както и в интервала между 15 и 19 години.
         Методите за самоубийство варират от държава до държава. За някои страни, например, използването на пестициди е най-често срещания метод за самоубийство, докато в други, са по-чести интоксикациите с лекарства и изгорели газове от автомобили и използването на огнестрелно оръжие. Момчетата умират от самоубийство по-често от момичетата; една от причините може да се дължи на факта, че, в сравнение с момичетата, момчетата прибягват до по-насилствени методи, за да причинят смъртта, като например обесване, огнестрелни оръжия и експлозиви. Въпреки това, в някои страни самоубийство е по-често сред момичетата между 15-19 години, отколкото сред момчетата в същата възрастова група. В последното десетилетие, процентът на момичетата, починали при използване на насилствени методи се е увеличил.
         Най-ефективният метод за превенция на самоубийството в училищата, когато е възможно, е учители, лекари, училищни психолози, медицински сестри и социални работници да работят в тясно сътрудничество с местните организации за превенция.
         Появата на суицидни мисли от време на време не е необичайна; те са част от нормалния процес на развитие, в който децата са ангажирани с екзистенциални проблеми и се опитват да разберат живота, смъртта и смисъла на живота. Множество анкети показва, че повече от половината от учениците от горните класове на средните училища, съобщават, че са имали суицидни мисли. Младите хора имат нужда да обсъждат тези въпроси с възрастните. Тези мисли стават анормални при деца и юноши, когато самоубийството изглежда единствения начин за излизане от затрудненията. В този случай е налице сериозен риск от самоубийство или опит за самоубийство.

 

Проблем, много често подценяван

          В определени случаи, се подчертава невъзможността да се установи дали някои смъртни случаи, причинени от пътнотранспортни произшествия, удавяния, падания или предозиране с незаконни вещества, са били умишлени или не. Суицидното поведение при подрастващите е широко подценявано, тъй като много смъртни случаи трябва са погрешно класифицирани като непреднамерени или случайни.
          Постмортални изследвания на юноши, които са починали по насилствени причини, показват че те не представляват хомогенна група. Те показват, нюансирани прояви на саморазрушение и тенденции да се излагат на риск; докато при някои, смъртта може да бъде причинена от неумишлени действия, то за други тя се дължи на умишлено действие, произтичащо от болката от живота.
          Определенията, свързани с опита за самоубийство използвани от учениците, са различни от тези, използвани от психиатрите. Резултатите от самооценките, показват почти два пъти повече броя опити за самоубийство, в сравнение с това, което става очевидно от психиатричните интервюта. Най-вероятното обяснение е, че младите хора, които са отговорили на анонимните анкети, използват по-широко определение за опит за самоубийство от това използвано от професионалистите. Освен това, само 50% от подрастващите, които са имали опит за самоубийство, е изисквало болнично лечение след този опит. Поради това броят на опитите за самоубийство, лекувани в болница не е показателен и не представлява реална оценка за размера на явлението в общността.
         Като цяло, момчетата в подрастваща възраст, се самоубиват по-често от момичета, въпреки че процента на опити за самоубийство сред младите жени е 2-3 пъти по-висок. Момичетата развият по-често депресия, в сравнение с момчетата.
         Младите жени, имат по-малко затруднения при споделянето на техните проблеми и при търсенето на помощ, като това най- вероятно, им помага да предотвратят фаталния изход от опита за самоубийство. Момчетата често са по-агресивни и по- импулсивни и нерядко действат под влиянието на алкохол и наркотици, което вероятно допринася за фаталния резултат от тяхното суицидно поведение.

 

Защитни фактори

          Основните защитни фактори свързани със суицидното поведение са следните:

Семеен модел:

 • добри отношения с членовете на семейството;
 • подкрепа на семейството.

Когнитивен стил и индивидуалност:

 • добри социални умения;
 • увереност в себе си и в собствените цели;
 • търсят помощ, когато възникнат трудности, като например в училищната работа;
 • търсят съвети при нужда да бъдат взети важни решения;
 • отвореност към опита други хора и изпитани решения;
 • отвореност към нови знания.

Културни и социално-демографски фактори:

 • социална интеграция, например чрез участие в спорт, религиозни сдружения, клубове и други дейности;
 • добри взаимоотношения с връстници;
 • добри взаимоотношения с учители и други възрастни;
 • подкрепа от страна на значими хора.

 

Рискови фактори и рискови ситуации.

          Суицидното поведение, при специфични обстоятелства е по-често срещано в някои семейства, отколкото в други, поради редица фактори, както на заобикалящата среда, така и  генетични. Някои проучвания показват, че всички фактори и ситуации, описани по-долу, са често свързани с опити за самоубийство и самоубийство от деца и юноши, въпреки че тяхното присъствие не е задължително.
          Трябва също да се отбележи, че рисковите фактори и ситуации описани по-долу, варира от един континент до друг и от една страна до друга, в зависимост от културните, политически и икономически характеристики.

 

Културни и социално-демографски фактори

         Нисък социално-икономически статус, лошо образование и безработица в семейството са рискови фактори. Коренното население в някои държави и имигрантите могат да попаднат в тази група, тъй като те често изпитват не само емоционални и езикови затруднения, но също така страдат и от липсата на социална подкрепа. В много случаи, тези фактори се комбинират с психологическото въздействие на изтезания, рани от войната и изолация.
         Тези културни фактори, са свързани също и със слабото участие в социални дейности, както и с конфликта с различните ценности на групата. Този конфликт, в частност, е силен рисков фактор за родените или израснали в нова и по-свободна страна момичета, в които, обаче, продължава да съществува силна връзка с консервативната култура на семейството по произход.
         Растежът на всеки млад човек се преплита с колективната културна традиция.
Деца и подрастващи, които нямат културни традиции и корени, показват проблеми за идентичност, тъй като отсъства модел за разрешаване на конфликта. В някои стресови ситуации, могат да прибегнат до саморазрушително поведение като опит за самоубийство или самоубийство.
         Половата идентичност и проблемите свързани с нея, във връзка със сексуалната ориентация са допълнителни рискови фактори за самоубийство. Деца и юноши, които не са напълно приети в рамките на тяхната културна общност, на техните семейства, колеги, училища и други институции, имат сериозни проблеми с приемането и им липсва подкрепящия модел за правилно развитие.

 

Семеен модел и негативни житейски събития в детска възраст

          Дисфункционални семейни модели и травматични събития в ранна детска възраст, повлияват в бъдещия живот младите хора, особено когато те не са способни да се справят с травмата.
Аспекти на дисфункционално семейство, нестабилност и отрицателни събития в живота, изброени по-долу, се срещат често при деца и юноши в риск от самоубийство:

 • психопатология на родителите, с присъствие на афективни разстройства и други психиатрични разстройства;
 • злоупотребата с алкохол и наркотични вещества или антисоциално поведение в семейството;
 • семейна история на самоубийства и опити за самоубийства;
 • семейно насилие и злоупотреба (включително физическо и сексуално насилие на детето);
 • слабо внимание и грижи, предоставени от страна на родителите / настойниците и лоша комуникация в семейството;
 • чести кавги между родителите / настойниците с напрежение и агресия;
 • развод, раздяла или смърт на родителите / настойниците;
 • често местене в различни населени места;
 • много високи или много ниски очаквания от родителите / настойниците;
 • родители / настойници с недостатъчен или прекомерен авторитет;
 • липса на време за родителите / настойниците да доловят и да се справят със емоционалния стрес на детето и отрицателна емоционална среда на отхвърляне и изоставяне;
 • ригидност в семейството;
 • приемно семейство или осиновяване.

          Тези семейни модели много често, но не винаги, се срещат в случаите на деца и юноши, които извършват самоубийство или правят опит за самоубийство. Доказателствата показват, че младежите самоубийци, произлизат от семейства с повече от един проблем, къдете рисковете са кумулативни. За да останат верни на родителите си и поради страх или забрана, не могат да разкриват семейните тайни и често избягват да търсят помощ извън семейството.

 

Когнитивен стил и индивидуалност

          Личностните черти, както е посочено по-долу, са често наблюдавани по време на юношеството, но се свързват също и с риск от опит за самоубийство или самоубийство (често със съпътстващи психични разстройства); от това следва, че тяхната полза при прогнозиране на самоубийство е ограничена:

 • променливо настроение;
 • агресивно поведение;
 • асоциално поведение;
 • действие покрай (acting- out) поведение;  
 • висока импулсивност;
 • раздразнителност;
 • ригидни модели на мислене и справяне;
 • неумение за решаването на проблеми, когато възникнат трудности;
 • неспособност за утвърждаване в различни ситуации;
 • склонност да се живее в илюзорен свят;
 • фантазии за величие, редуващи се с чувство на безполезност;
 • незабавно чувство на разочарование;
 • тревожност, и по-специално, признаци на леко физическо неразположение или незначителни разочарования;
 • морализъм или нетърпимост към чуждото мнение;
 • чувство за малоценност и несигурност, които биха могли да бъдат маскирани с очевидни прояви на превъзходство, отказ или провокативно поведение спрямо училище, родители или възрастни;
 • объркване относно половата идентичност или сексуалната ориентация;
 • амбивалентни отношения с родители, възрастни и приятели.

     Наличните доказателства от изследванията, относно специфични черти и качества, обикновено са недостатъчни и несигурни, докато има голям интерес към връзката между личностните черти, когнитивните фактори и риска от суицидно поведение.

 

Психични разстройства

          Суицидно поведение се наблюдава при деца и юноши със следните психични разстройства:

Депресия
          Комбинацията между депресивни симптоми и антисоциално поведение е описана като най-често срещаната, предшестваща тийнейджърските самоубийства. Много проучвания са установили, че три четвърти от онези, който в крайна сметка отнемат живота си, показват присъствие на един или повече депресивни симптоми и / или истинска тежка депресия.
          При учениците, страдащи от депресия често са налице физически симптоми, когато се обрърнат към лекар. Чести са също, соматичните нарушения, като например главоболие и коремни болки, болки в краката или в гърдите.
Депресираните момичета са с изразена тенденция към изолация, стават мълчаливи, унили и неактивни. Депресираните момчета напротив, клонят към агресивно и разрушително поведение и изискват голямо внимание от страна на учители и родители. Агресивността може да доведе до самота и / или изолация, които сами по себе си са рисков фактор за суицидно поведение.
          Ако някои депресивни симптоми или депресивни разстройства са често срещани сред юношите в риск от самоубийство, не е задължително депресията да е необходимо условие за суицидни мисли и поведение. Тийнейджърите могат да се самоубият, без да бъдат депресирани и могат да бъдат депресирани, без да искат да умрат.

Тревожни разстройства
          Проучванията показват силна корелация между тревожните разстройства и опитите за самоубийство при момчетата и по-слаба  при момичетата. Тревожността, както изглежда, е относително независима от ефекта на депресията относно риска от суицидно поведение; това предполага, че тревожността сред юношите в риск трябва да бъде оценена и лекувана. Психосоматични симптоми са често налице, при млади хора обременени от мисли за самоубийство.

Алкохол и наркотици
          Злоупотребата с алкохол и наркотици е много честа сред децата и юношите които извършват самоубийство. В тази възрастова група, при един от четирима самоубили се, се установява положителен резултат за алкохол и наркотици преди смъртоносния акт.

Хранителни разстройства
          По причина на промените в тялото, много деца и тийнейджъри, се опитват да намалят теглото си и се притесняват за това, какво трябва да ядят и какво не трябва. 1- 2% от момичетата страдат от  анорексия или булимия. Анорексичните момичета, често се поддават на депресия и риска от самоубийство сред тях е с 20 пъти по-висок, отколкото при младите хора като цяло.
Литературни данни показват, че момчетата също могат да страдат от анорексия и булимия.

Психотични разстройства
          Въпреки че, много малко деца и юноши страдат от сериозни психиатрични разстройства като шизофрения или маниакално-депресивна психоза, рискът е много по-висок при тези, които са засегнати от такива заболявания. При по-голямата част от психотичните индивиди са налице рискови фактори като злоупотреба с алкохол, тютюнопушене и наркотици.

Опити за самоубийство
          Историята на предишни опити за самоубийство, както един единствен епизод, така и периодични, с или без горепосочените психични разстройстваса е важен рисков фактор.
Отрицателни събития в живота на подрастващите, могат да бъдат елемент, задействащ суицидно поведение.
          Подчертана реактивност към стрес, заедно с когнитивен стил на поведение и споменатите по-горе личностни черти (резултат на генетични фактори и / или семейни модели и стресиращ житейски опит в ранна детска възраст) са често наблюдавани при деца и юноши суициди. Такава уязвимост, създава трудности за справяне по подходящ начин с негативните житейски събития; самоубийството, в действителност, често се предхожда от стресови събития и фактори в живота, които могат да активират отново чувството за безпомощност, безнадеждност и отчаяние, предизвиквайки суицидни мисли до извършването на опит за самоубийство или самоубийство.
          Рискови ситуации и събития, които могат да предизвикат опити за самоубийство или самоубийство са:

 • обстоятелства, които могат да бъдат възприети като опасни (дори и при липса на обективни доказателства): уязвимите деца и юноши могат да възприемат незначителни епизоди като много опасни и да реагират с безпокойство и неконтролирано поведение, а юноши в  риск от самоубийство, могат да възприемат някои ситуации като пряка заплаха за техния имидж, нанасящи им дълбока рана, засягаща достойнството на индивида;
 • семейни конфликти;
 • раздяла с приятели, гаджета, съученици и др .;
 • смърт на любим или значим човек;
 • прекъсване на любовна връзка;
 • междуличностни конфликти или загуби;
 • правни или дисциплинарни проблеми;
 • поставяне в зависимост и / или одобрение на саморазрушителното поведение от страна на връстници;
 • тормоз и виктимизация;
 • разочарование в училище и провал в обучението;
 • високи изисквания в периода на изпитите;
 • безработица и финансови проблеми;
 • нежелана бременност, аборт;
 • ХИВ инфекция или други болести предавани по полов път;
 • сериозно физическо заболяване;
 • природни бедствия.

 

Как да се идентифицират учениците намиращи се в криза и в риск от самоубийство

 

Идентификация на дискомфорта
          Трябва да бъде взета под сериозно внимание, всяка внезапна и драматична промяна, по отношение на нивото на резултатността на изпълнение и поведението на детето или юношата като:

 • липса на интерес към ежедневните дейности;
 • общ спад в учебните постижения;
 • намаляване на ангажираността;
 • неподходящо поведение в класната стая;
 • повтарящи се отсъствия от училище;
 • злоупотреба с никотин, алкохол и наркотици (включително канабис);
 • епизоди на насилие между учениците, които изискват намесата на правоприлагащите органи.

          Тези фактори помагат за идентифицирането на учениците застрашени от психически и социален дискомфорт, които биха могли да имат суицидни мисли и евентуално суицидно поведение. В случай че, дори и един от тези сигнали бъде доловен от учител или училищен съветник, училищния персонал трябва да бъде информиран, с цел да  се направи задълбочена оценка на ученика, защото като цяло това са сигнали показващи силно страдание и възможен риск от самоубийство.

Оценка на риска от самоубийство
          При оценката на риска от самоубийство, училищния персонал, трябва да бъде наясно с многостранния характер на проблема.

Опити за самоубийство
          Историята на предишни опити за самоубийство е един от най- значимите рискови фактори. Младите хора в затруднения са склонни да повторят свойте действия.

Депресия
          Друг важен рисков фактор е депресията. Диагнозата на депресията, трябва да бъде направена от лекар или детски невропсихиатър. Учителите и другия училищен персонал обаче, трябва да придобият познания, относно разнообразието от симптоми, които са част от депресията.
          Трудността при оценяване на депресията е свързана с факта, че същата  има много характеристики съвпадащи с етапите на юношеското развитие.
          Юношеството е фаза от естествения жизнен цикъл, по време на която общи характеристики са  ниско самочувствие, обезсърчение, проблеми с концентрацията, умора и проблеми със съня. Тези характеристики се откриват също и при депресивното заболяване, но няма причина за тревога, когато те са преходни. В сравнение с възрастните с депресия, младите са склонни да се хранят и да спят повече и да бъдат по-активни. Депресивни мисли, свързани с опасения по екзистенциални проблеми, обикновено могат да присъстват в юношеската възраст, което отразява естествения  процес на развитие. Интензивността, широкото разпространение и продължителността на суицидните мисли, контекста, в който са възникнали, заедно с невъзможността да се отклони и възпре едно дете или юноша от тези мисли, са това което отличава един здрав човек от един млад човек, който изживява суицидна криза.

Рискови ситуации
          Както беше отбелязано по-горе, друга важна задача е идентифицирането на фактори от заобикалящата среда и негативни събития в живота, които могат да  активират суицидни мисли, повишавайки риска от самоубийство.

 

Как да се справим с ученици изложени на риск от самоубийство в училищата?

 

          Не е трудно да се разпознае един млад човек в затруднено положение  и / или нуждаещ се от помощ, докато е много по-трудно да се реагира на проблема за самоубийството.
Сред училищния персонал, някои са се научили да се отнасят към учениците в затруднено положение и към суицидните проблеми с чувствителност и отделяйки им нужното внимание, докато други би трябвало да подобрят уменията си. Равновесието, което би трябвало да бъде постигнато в контакта с ученик в риск от самоубийство е това, което възниква между отдалеченост и близост, между съпричастност и уважение.
Разпознаването и управлението на суицидна криза у ученик или ученици, могат да доведат до конфликти между учители и друг училищен персонал, поради липсата на необхоимите специфични умения, време или поради страх от необходимостта да се справят с техните собствени психологически проблеми.

Обща превенция: с цел да не бъде извършван никакъв смъртоносен акт
          Най-важният аспект на суицидопревенцията е ранното разпознаване на деца и юноши в затруднение и / или в тежък риск от самоубийство. За бъде постигната тази цел, трябва да се акцентира върху състоянието на училищния персонал и на участващите ученици, както е описано по-долу. Много експерти са единодушни за това, че не е разумно да се инструктират изрично младите по темата за самоубийство. Вместо това, те препоръчват, проблемите свързани със самоубийство, да бъдат заменени с положителен подход към психичното здраве.

Укрепване на психичното здраве на учителите и училищния персонал
          На първо място, от съществено значение е да се гарантира благосъстоянието и баланса на преподавателите и училищния персонал, за които работното място би могло
да се окаже отхвърлящо, агресивно и понякога насилствено.
Затова, те се нуждаят от информативни материали, които да увеличат тяхното разбиране и които да предложат подходящи действия, в отговор на тяхното психическо напрежение,  на това на учениците, на колегите им и на възможни психични разстройства. Те също трябва да имат достъп до подкрепа и ако е необходимо, до лечение.

Укрепване на самочувствието на учениците
          Едно добро самочувствие, предпазва децата и тийнейджърите от психически стрес и дискомфорт, позволявайки им да се справят по подходящ начин с трудни житейски ситуации.
          С цел насърчаване на самочувствието при деца и юноши, могат да бъдат използвани разнообразни техники. Посочваме по-долу някои  препоръчвани подходи:

 • При младите хора трябва да се акцентира върху положителните житейски изживявания, които оформят идентичността. Освен това, положителните минали преживявания, подхранват  доверието на младите хора в едно по-добро бъдеще;
 • Деца и тийнейджъри не трябва да бъдат постоянно подлагани на силен натиск за постигане на добри резултати и добро представяне;
 • Не е достатъчно, възрастните да казват, че обичат децата, децата трябва да се чувстват обичани. Има голяма разлика между това да бъдеш обичан и да се чувстваш обичан;
 • Децата не трябва само да се приемат, но също така и да се обичат такива каквито са. Те трябва да се чувстват специални, само поради факта, че съществуват.

          Докато състраданието не подхранва самочувствието, от самото  преустановяване на преценката, съпричастността го благоприятства. По време на ранното детство, автономията и овладяването са основните стълбове в развитието на самочувствие.
          Повишаването на самочувствието при деца и юноши, зависи от тяхната физическа дееспособност, социални и училищни умения. За да постигне добро самочувствие, подрастващия трябва да установи независимост от семейството и връстниците, да бъде в състояние да се свързва с противоположния пол, да стане независим чрез работа и да достигне до функционална и смислена житейска философия.
          Ефективен метод е започването на обучение относно житейски стратегии, първоначално по инициатива на експерти в областта, а впоследствие, като част от рутинна извънкласна дейност. Програмата трябва да предава познания за това, как може да се бъде в подкрепа на връстници и за това как, ако е необходимо, да се потърси помощ от възрастните.
          Възпитателната система, трябва също да насърчава развитието и затвърждаването  на чувството за идентичност на учениците.
          Друга важна цел е да се насърчава стабилността и приемствеността на обучението на учениците.

Насърчаване на емоционалното изразяване
          Децата и юношите трябва да бъдат обучени да приемат сериозно собствените си чувства и насърчавани да се доверяват на техните родители и други значими възрастни, като учители, лекари, медицински сестри, приятели, спортни треньори, свещеници и съветници.

Предотвратяване на тормоза и насилието в училище
          За да бъде предотвратен тормоза и насилието в и извън училище и за да се създаде безопасна и толерантна среда, възпитателната и образователна система трябва да разполагат със специфични умения.

Да се осигури информация за услуги за подкрепа
          Наличието на специфични услуги, трябва да бъде широко гарантирано и достъпно за младите хора, чрез разпространяване на телефонните номера на линии за помощ, за кризи и за извънредни ситуации.

 

 

Интервенция: Когато е установен риск от самоубийство.

 

            В повечето случаи, деца и младежи в затруднение и / или в риск от суицидно поведение могат да изпитват също и проблеми с комуникацията. Поради това е важно да се създаде диалог с младия човек изложен на риск от самоубийство.


Комуникация
Първата стъпка за предотвратяване на самоубийство е да се създаде комуникация на доверие. По време на еволюцията на суицидния процес, взаимната комуникация между младите хора, изложени на риск от самоубийство и тези, които ги заобикалят е от решаващо значение. Липсата на комуникация и на мрежа за подкрепа, води до:

 • Мълчание и повишено напрежение в отношенията. Страхът на възрастния, че  говорейки за самоубийство, може да предизвика извършването на фаталното действие от страна на детето или юношата, често е причина за мълчание и липсата на диалог;
 • Очевидна амбивалентност. Разбираемо е, че при възрастни, които са изправени пред комуникация на тема самоубийство с дете или юноша, може да се активират стари психически конфликти. Психологическото усилие, на този  който комуникира с тийнейджър или дете в затруднение и / или  със суицидни мисли е забележително, като това включва широк спектър от емоционални реакции. В някои случаи, емоционално нерешените въпроси на възрастните, при контакт  с деца и юноши в риск от самоубийство, могат да се появят отново.  Някои проблеми сред участващия училищен персонал могат да бъдат обострени, при които двойствеността - желанието, но в същото време и нежеланието или неспособността да се помогне на ученика в риск - може да доведе до избягване на диалога;
 • Пряка или непряка агресия. Дискомфортът при възрастните понякога е такъв, че да ги доведе понякога до крайности и да реагират на трудностите на детето или юношата изложени на риск от самоубийство с агресия, вербална и невербална.

            Важно е да се разбере, че учителят не е сам в този комуникативен процес, ето защо е от решаващо значение да се усвои умението за провеждане на една добра форма на комуникация.  Диалогът трябва да се създава и да се адаптира към всяка ситуация, което означава, на първо място, признаване на идентичността на децата и юношите, както и нуждата им от помощ.
Децата и тийнейджърите в затруднено положение или в риск от самоубийство, често са свръхчувствителни към стила на комуникация на другия, тъй като по време на развитието си не са хранили особено много доверие в семейните отношения или в отношенията с връстниците си и са изпитвали липсата на интерес, уважение или дори на обич. Свръхчувствителността на ученика със суицидно поведение е очевидна, както във вербалната, така и в невербалната комуникация. В този контекст, езикът на тялото играе голяма роля, еднаква с тази на вербалната комуникация. Въпреки това, възрастните не трябва да се обезкуражават и да не смеят да говорят с младите хора в риск от самоубийство. Би трябвало напротив, да си припомнят, че едно отбягващо отношение, често е знак на недоверие.  
Деца и юноши в риск от самоубийство, често показват една отявлена амбивалентност, както относно възможността да приемат или отхвърлят предложената помощ, така и относно възможността да живеят или да умрат. Тази амбивалентност може да даде отражение върху поведението на младия самоубиец, като бързи и резки промени - от търсене на помощ, до отказ на такава – които лесно могат да бъдат интерпретирани погрешно от другите.

Подобряване на уменията на училищния персонал
Това може да бъде осъществено, с помощта на специални курсове за обучение, насочени към подобряване на комуникацията между ученици в затруднено положение и / или в риск от самоубийство и техните учители, повишавайки по този начин, информираността и разбирането на риска от самоубийство. Основен и съществен метод при суицидопревенцията е подготовката на целия училищен персонал да обсъжда помежду си и с учениците въпросите за живота и смъртта, подобрявайки неговите  умения за идентифициране на тревожността, депресията и суицидното поведение и увеличавайки неговите знания, относно съществуващата помощ.
Ясни цели и точни граници, определени в ръководствата за предотвратяване на
самоубийството, са важни инструменти в тази дейност.

Позоваване на професионалисти
Една бърза, авторитетна и решителна намеса при спешни случай, която да отведе  младия самоубийец при общопрактикуващ лекар, детски психиатър или в спешно отделение, може да бъде животоспасяваща.   
За да бъдат ефективни здравните услуги за младите хора, те трябва да бъдат приемани като достъпни, приятни и не заклеймени. Учениците в затруднено положение и / или изложени на риск от самоубийство, трябва да бъдат активно лекувани от училищния персонал и екип от лекари, медицински сестри, социални и правни представители, чиято дейност е да защитават правата на младежите. Това активно прехвърляне на ученика към здравната система, предотвратява изоставянето по време на процеса на приема за лечение и не би било също толкова ефективно, ако се прилага само чрез кореспонденция.

Намаляване на достъпа на младите хора в криза и изложени на риск от самоубийство до смъртоносни средства.
Наблюдаването, премахването или отнемането на опасните медикаменти, оръжия, пестициди, експлозиви, ножове, както у дома така и в училище, са много важни животоспасяващи мерки. Тъй като само тези мерки не са достатъчни, за да се предотврати самоубийството в дългосрочен план, трябва също така да се предложи адекватна психологическа подкрепа.

 

Когато са извършени опит за самоубийство или самоубийство

 

Информиране на  училищния персонал и на съучениците
С цел да се избегнат явления на зараза или имитативни самоубийства, когато опита за самоубийство или самоубийството са извършени в училище, трябва да се разполага с план за непредвидени случаи, за това как да бъдат информирани за загубата учители, съученици и родители.
Ефектът на доминото произтича от факта, че децата и юношите в риск от самоубийство, могат да имат склонност да се идентифицират с деструктивни решения, взети от хора, които са направили опит или са извършили самоубийство. Препоръки как да се управляват и да се предотвратят клъстерите на самоубийствата бяха разработени и обнародвани от Центровете за контрол на заболяванията в САЩ през 1994 г. и сега са широко използвани,
Важно е да се идентифицират всички ученици суициди, както в един и същи клас, така и в други класове. Клъстерът на самоубийства, обаче, може да включва не само деца или тийнейджъри, които се познават, но също и млади хора, които са далече или са непознати за жертвите, при които може да съществува идентификация със суицидното поведени и също да прибягнат до самоубийство.
Съученици, училищен персонал и родители трябва да бъдат адекватно информирани за самоубийството или опита за самоубийство на ученик и трябва да се постараят да разработят чувството на дискомфорт, причинен от акта.

 

Обобщение на препоръките

            Самоубийството не е гръм от ясно небе: учениците самоубийци, дават на хората около тях достатъчно предупредителни сигнали и време за намеса.  В работата по суицидопревенцията, учители и друг училищен персонал, са изправени пред предизвикателство от голямо стратегическо значение, при което е много важно:

 • да се идентифицират учениците с личностни разстройства и да им се предложи психологическа подкрепа;
 • да се запазят близки отношения с младите хора, да се говори с тях и да се правят опити да бъдат разбрани и да им се помогне;
 • да се облекчава  психическото страдание;
 • да се бъде бдителни и обучени в ранно разпознаване на комуникация, която може да бъде свързана със самоубийство, както чрез вербални изявления, така и чрез поведенчески промени;
 • да се помога на по-малко способните ученици в тяхната работа в училище;
 • да се контролират неизвинените отсъствия;
 • да не се стигматизира психичното заболяване и да се спомага за премахването на злоупотребата с алкохол и наркотици;
 • да се осигури преглед на учениците за лечение на психични разстройства и злоупотреба с алкохол и наркотици;
 • да се ограничава достъпа на учениците до смъртоносни средства, като токсични и смъртоносни медикаменти, пестициди, огнестрелни оръжия, други оръжия и др.;
 • да се дават на учителите и училищния персонал средства, които да бъдат използвани за облекчаване на стреса на работното място.

 

 

 

Горе

Проекта се осъществява с финансовата подкрепа на дирекция Превенции

ОБЩИНА ВАРНА