Фондация „ Суицидопревенция”  е неправителствена организация за извършване на общественополезна дейност. Фондацията е създадена през  2008 година. 

Създадена с цел  извършване на първична, посттравматична и вторична превенция на автоагресивното поведение сред различни възрастови и социални групи. За постигането на тези цели  фондацията организира изследвания и обсъждания в областта на суицидологията; разпространява информация, относно суицидните проблеми; предлага психологическа подкрепа.

През  2009 год. Фондацията  работи по проект   ‘’Посттравматична и вторична суицидопревенция сред деца и млади хора”. Проекта беше осъществен  с  финансовата подкрепа на община Варна, с партньори ВМА  МБАЛ и МБАЛ “Св. Анна”. В рамките на проекта бяха проведени консултации с психиатър,  токсиколог, психолог. Консултираните деца и млади хора бяха подпомогнати да открият по- удачни модели за справяне с житейските ситуации.  . С цел по-висока ефективност при суицидопреванцията екипът от специалисти по проекта извърши консултации и с родителите и близките на целевата група.

През 2010 год. работата на Фондацията продължава с нов проект:

„ПРЕВЕНЦИЯ НА СУИЦИДНОТО ПОВЕДЕНИЕ” Целта е да се достигне до повече хора, които се нуждаят от помощ и да се приложат съвременни подходи.

ЕКИП по проекта

доц. д-р Снежа Златева , д.м.
токсиколог
д-р Мая Рашева
лекар спешна медицина
д-р Яни Стефанов
психиатър
д-р Екатерина Борисова
психиатър
Светла Иванова
психолог
Диян Димитров
социолог
Маргаритка Китанчева
счетоводител
Жени Подгорска
доброволец
Анна Петрова
доброволец
Иво Кабов
доброволец

 

Проект 2011 год. на Фондацията:
„ПРЕВЕНЦИЯ НА СУИЦИДНОТО ПОВЕДЕНИЕ ПРИ МЛАДИ ХОРА ”

ЕКИП по проекта

доц. д-р Снежа Златева, д.м.
токсиколог
д-р Мая Рашева
лекар спешна медицина
д-р Екатерина Борисова
психиатър
Светла Иванова
психолог
Диян Димитров
социолог
Румяна Колева
счетоводител
Жени Подгорска
доброволец
Анна Петрова
доброволец
Иво Кабов
доброволец

 

Проект 2012 год. на Фондацията:
„ОТКРИВАНЕ И ПРЕВЕНЦИЯ НА СУИЦИДНО ПОВЕДЕНИЕ”

ЕКИП по проекта

Д-р Петър Василев    
психиатър    
супервизор                      
Доц. Д-р Снежа Златева д.м.    
токсиколог                                        
Д-р Мая Рашева  
лекар спешна медицина                                        
Д-р Екатерина Борисова  
психиатър                                                    
Светла Иванова    
психолог                                                                      
Тихомир Димитров        
психолог                                                          
Диян Димитров        
социолог                                                                
Румяна Колева    
счетоводител                                                                    
Елица Николожа        
доброволец                                                            
Иво Кабов                
доброволец

                
e-mail: suicidoprevencia@abv.bg
Горе

Проекта се осъществява с финансовата подкрепа на дирекция Превенции

ОБЩИНА ВАРНА